progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-26

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20/22 W RADZIEJOWIE”

PROCEEDINGS NO Z28/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.6.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dobudowę szybu windowego do budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, a w szczególności:

a) Montaż kompletnego dźwigu (windy) osobowego o napędzie elektrycznym wraz z kompletem urządzeń wyciągowych o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

-typ dźwigu – dźwig elektryczny z maszynownią wewnątrz dźwigu,

-udźwig nominalny - 900 kg,

-prędkość podnoszenia – około 1 m/s,

-ilość przystanków - 5 poziomów,

-wysokość podnoszenia - +/- 12,04 m,

-kabina nieprzelotowa o wymiarach szerokość: min. 1100 mm, głębokość:

min. 140 mm, wysokość: min. 2100mm, stalowa - stal nierdzewna satyna,

-wyposażenie kabiny: dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia, podłoga

wykończona wykładziną antypoślizgową, trudnościeralną, panel dyspozycyjny

-drzwi – przesuwne min. w świetle 90 x 200 cm stal nierdzewna satyna,

-kaseta wezwań, sterowanie elektroniczne, na każdym przystanku cyfrowy

wyświetlacz informujący o aktualnym kierunku jazdy i aktualnym piętrze

na którym znajduje się winda oraz informacją: I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro.

-kabina wyposażona w oświetlenie awaryjne – przeciwpaniczne.

b) Oświetlenie szybu windy;

c) Remont części istniejących korytarzy na poszczególnych kondygnacjach;

d) Roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe związane z budową szybu windy;

e) Odnowienie elewacji;

f) Wykonanie wentylacji;

g) Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z ogrzewaniem szybu windy;

h) Przebudowę odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie istniejących schodów terenowych z kostki betonowej.

i) W związku z tym, że Zamawiający wyposażył budynek administracyjny w system sygnalizacji pożaru, Wykonawca musi wykonać włączenie windy do w/w systemu i zaprogramować tak aby w wypadku wykrycia pożaru kabina zjechała na podstawową kondygnację i otworzyły się samoczynnie jej drzwi.

j) W ramach inwestycji wykonawca musi uruchomić dźwig, przygotować dokumentację projektową i rejestracyjną, dostarczyć certyfikaty zgodności oraz dokonać odbioru końcowego przez Jednostkę Notyfikowaną. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami montażu i opracować projekt montażu uwzględniający te warunki.

2. WAŻNE: Warunkiem odbioru końcowego robót będzie uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie windy. Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw Wykonawcy do występowania do odpowiednich instytucji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 8 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 9- Przedmiar robót, Załącznik nr 10 – Uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia).

4. Zamawiający informuje, że załączony Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjnyi nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia, Wykonawca powinien dokonać własnego obmiaru robót.

Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...