progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-03-30

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„” Dostawa i montaż mebli kuchennych pod zabudowę kuchni oraz pomieszczenia zmywalni wraz ze sprzętem AGD w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne””

PROCEEDINGS NO Z4/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.6.2021

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli kuchennych pod zabudowę kuchni oraz pomieszczenia zmywalni wraz ze sprzętem AGD

w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 6 - Wizualizacja).Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

PLN

Date of publication:Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...