progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-03-18

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

Rewitalizacja placu zabaw przy blokach w ulicy Objezdnej w Radziejowie

PROCEEDINGS NO Z1/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.5.2021

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację placu zabaw w ulicy Objezdnej w Radziejowie, a w szczególności:

a) Demontaż istniejących urządzeń, ogrodzenia, oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz fundamentów znajdujących się na placu zabaw pod wszystkimi urządzeniami;

b) Usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów oraz oczyszczenie terenu;

c) Wykonanie korytowania pod nawierzchnię z piasku oraz nawiezienie piasku;

d) Fundamentowanie urządzeń;

e) Wyposażenie placu zabaw w następujące elementy:

· 1szt zestaw modułowy dla 50 użytkowników;

· 1szt huśtawka sprężynowa dla 4 użytkowników;

· 1szt linarium- piramida;

· 1szt karuzela platformowa;

· 1szt zjazd linowy;

· 1szt wielokąt wspinaczkowy;

· 1szt huśtawka bocianie gniazdo;

· 1szt piaskownica;

· 1szt huśtawka sześcioosobowa ( 4szt gumowana deseczka i 2 szt fotelik gumowany z zapięciem);

· 1szt stojak na rowery;

· 4szt koszy na śmieci;

· 4szt ławek;

· 2 szt tablic informacyjnych z regulaminem;

f) Ogrodzenie panelowe wys. min. 100cm- około 130mb wraz z dwiema furtkami;

g) Montaż słupów oraz opraw oświetleniowych;

h) Montaż monitoringu wizyjnego;

i) Zamawiający informuje, że wycinka drzewa nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający dokona wycinki drzewa we własnym zakresie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 8 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

PLN

Date of publication:Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...