progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-07-02

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7”

PROCEEDINGS NO Z79/48563

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: B.271.11.2024

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie, a w szczególności:

a)montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 RC PN10 SDR 17 o śr. zewnętrznej 110x6,6 mm – ok 457m;

b) montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32x3 mm ok 63m;

c) wykonanie 5szt hydrantów pożarowych nadziemnych o śr. 80 mm.

2. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa załączona do niniejszego postepowania została opracowana na większy zakres tj. na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania jest jedynie budowa sieci wodociągowej.

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...