progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-06-18

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie”

PROCEEDINGS NO Z77/48563

Purchasing mode: Basic without negotiation

Signature of the case: B.271.10.2024

Type of order: Deliveries

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w Radziejowie, a w szczególności:

a) dostawę, montaż i uruchomienie 4 sztuk instalacji fotowoltaicznych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

· Miejski Zespół Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolna 28, 88-200 Radziejów o mocy 49,68kWp;

· Oddział Przedszkolny przy ul. Szkolnej 28B, 88- 200 Radziejów o mocy 21,16kWP;

· Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Polna 1, 88-200 Radziejów o mocy 21,62kWp;

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1, 88-200

Radziejów o mocy 11,96kWp.

b) wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych wybudowanych na gruncie przy ul. Sportowej 1-ogrodzenie panelowe z ocynkowanych prętów powlekanych w kolorze zielonym wys. 1,50 m wraz z furtką o długości około 35m;

c) wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych wykonanych na gruncie przy ul. Szkolna 28B- ogrodzenie panelowe z ocynkowanych prętów powlekanych w kolorze zielonym wys. 1,50 m wraz z furtką o długości około 30m;

d) Zamawiający wymaga, aby montaż paneli na dachu wykonać poprzez zastosowanie systemu aerodynamicznego - klejonego, przeznaczonego do mocowania na dachach płaskich, pokrytych membraną lub papą, stanowiącego bezinwazyjne i efektywne rozwiązanie. System powinien pozwalać na instalację poprzez klejenie bądź zgrzewanie z pokryciem dachowym, eliminując konieczność dodatkowego obciążenia dachu balastem. System powinien być wyposażony w osłony tylnie i boczne, powinien charakteryzować się zoptymalizowanym kształtem, który minimalizuje opór wiatru. Aerodynamiczne osłony będą chronić instalację przed silnymi podmuchami, zwiększając stabilność i bezpieczeństwo systemu.(Poglądowa konstrukcja stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).

e) dokonanie pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzenie wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów technicznych niezbędnych do przekazania do użytkowania instalacji fotowoltaicznych;

f) sporządzenie planu urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych orazzawiadomienie Organu Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji;

g) przygotowanie i przekazanie użytkownikom, wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami do zgłoszenia i przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej;

h) przekazanie użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych oraz do przeszkolenia co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych;

i) wywóz i składowanie powstałych podczas montażu odpadów na składowisku odpadów, zabezpieczenia terenu montażu oraz uporządkowania terenu montażu po zakończeniu montażu;

j) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, dachów oraz do uszczelnienia pokrycia dachowego po wykonaniu przejść przewodów oraz po wykonaniu mocowań konstrukcji;

k) odtworzenie nawierzchni z kostki polbruk oraz asfaltowych.

WAŻNE: Zamawiający nie wymaga montażu magazynów energii (banków akumulatorów), które zostały zaprojektowane w dokumentacji projektowej.

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...