progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-05-06

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie”

PROCEEDINGS NO Z74/48563

Purchasing mode: Podstawowy z możliwością negocjacji

Signature of the case: B.271.7.2024

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie, a w szczególności:

a) roboty rozbiórkowe istniejących schodów oraz placu wokół pomnika,

b) budowę nowych schodów,

c) przebudowę placu wokół istniejącego pomnika z płyt ,

d) roboty rozbiórkowe istniejących murków i budowę nowych murków, wraz z siedziskami,

e) aranżacja zieleni wraz z wycinką kolidujących drzew zgodnie z projektem,

f) przebudowa oświetlenia terenu,

g) odnowienie, renowacja pomnika, wykonanie nowego podświetlenia pomnika,

h) urządzenie obiektów małej architektury.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 8 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 9- Przedmiar robót). Zamawiający informuje, że załączony Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjnyi nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia, Wykonawca powinien dokonać własnego obmiaru robót.Przedmiar robót służy wyłącznie do celów ściśle określonych w umowie.

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...