progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-04-24

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Budowa budynku komunalnego w Radziejowie”

PROCEEDINGS NO Z73/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.6.2024

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 849/4 i 849/1, położonych w mieście Radziejów przy ulicy 1-go Maja, a w szczególności:

1.1. roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi;

1.2. wykonanie instalacji:

 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • wodociągowej,
 • solarnej,
 • gazowej,
 • elektrycznej,
 • odgromowej.

1.3. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. zagospodarowanie terenu:

 • wykonanie oskarpowania istniejącej skarpy oraz niwelacji terenu,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wykonanie chodnika oraz wewnętrznej drogi dojazdowej,
 • wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych,
 • utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych,
 • wykonanie zagospodarowania terenu działek w zieleń ozdobną niską i wysoką.

1.5. Wykonawca jest zobowiązany:

- wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków na wykonanie przyłącza tymczasowego na czas wykonywania robót budowlanych, a następnie wykonać je we własnym zakresie;

- wykonać przyłącze energetyczne docelowe od szafki pomiarowej do budynku;

- wykonać instalację gazową od szafki przyłączeniowej do urządzeń pomiarowych.

1.6. Zamawiający informuje, że mieszkanie nr M2 należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób opisany w dokumentacji projektowej.

1.7. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować: 6szt kuchenek gazowych i 2 sztuki kuchenek elektrycznych.

1.8. Zamawiający informuje, że na działce o nr ewid. 849/4 znajduje się stanowisko archeologiczne. Nadzór archeologiczny nad inwestycją zapewni Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z archeologiem wskazanym przez Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 8 – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 9 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 10- Przedmiar robót).

Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...