progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-24

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie”

PROCEEDINGS NO Z63/48563

Purchasing mode: Podstawowy z możliwością negocjacji

Signature of the case: B.271.14.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie”.

Budynki są położone przy ulicy Szkolnej 28 na działkach o nr ewidencyjnych 1244/2 i 1243 oraz przy ulicy Polnej 1 na działce o nr ewid. 167.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

a) Budynek główny A ul. Szkolna 28

Branża ogólnobudowlana:

· Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych,

· Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

· Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznychoraz drzwi zewnętrznych na aluminiowe,

· Remont wszystkich pomieszczeń: naprawa tynków, gładzenie
i malowanie ścian, wymiana okładzin podłogowych i drzwi wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych,

· Organizacja wejścia głównego/holu,

  • Remont klatek schodowych,
  • Remont Sali gimnastycznej w tym odnowienie ścian, cyklinowanie parkietu, wykonanie ścianki wspinaczkowej;
  • Wykonanie elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

· Zburzenie dwóch kominów i części kotłowni węglowej, tj. magazyn węgla i hala pieców,

· Zaprojektowanie nowych pomieszczeń: auli, biblioteki wraz z czytelnią i świetlicy, sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego, 2 gabinetów logopedy, psychologa i 2 pedagogów wewnątrz istniejącego budynku,

· Wykonanie aranżacji następujących pomieszczeń: korytarzy, po jednej klasie lekcyjnej na każdym piętrze, klatki schodowej, auli, czytelni i świetlicy, sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego, stołówki, pracowni matematycznej, historycznej, języka polskiego, laboratorium chemicznego, pracowni biologicznej, fizycznej, muzycznej i Sali języków obcych.

· Przebudowa pomieszczeń technicznych (magazynu i zaplecza technicznego, zaplecza socjalnego dla pracowników obsługi)

· Zagospodarowanie terenu wokół budynku (przed szkołą - nowy chodnik i zieleń, aranżacja nowego placu między budynkami, patio, zaprojektowanie zieleni, wiat śmietnikowych, zadaszonego stojaka na rowery),

· Wymiana ogrodzenia wokół obiektu.

Branża sanitarna:

· Budowa kotłowni gazowej,

· Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

· Remont łazienek,

· Wymiana instalacji wod – kan,

Branża elektryczna:

· Wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

· Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku nad wejściami do szkoły,

· Budowę sieci komputerowej bezprzewodowej na terenie całego obiektu.

Zamawiający informuje, że opracowanie dokumentacji projektowej nie obejmuje hali sportowej znajdującej się przy budynku głównym.

b) Budynek B ul. Szkolna

Branża ogólnobudowlana:

· Remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich,

· Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych,

· Remont wszystkich pomieszczeń: naprawa tynków, gładzenie
i malowanie ścian, wymiana okładzin podłogowych i drzwi wewnętrznych,

· Wykonanie elewacji wraz z cokołem, wymianą obróbek blacharskich oraz z wykonaniem oświetlenia

zewnętrznego na elewacji,

· Dobudowa wiatrołapu od strony południowej,

· Przebudowa pomieszczenia szatni,

· Zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie chodników, wymiana ogrodzenia obiektu, ogrodzenie placu zabaw, zaprojektowanie zieleni i wiat śmietnikowych, rozbicie schodów z donicami i budowa nowych schodów),

· Organizacja pomieszczeń świetlicy środowiskowej,

Branża sanitarna:

  • Remont łazienek wraz z doprowadzeniem ciepłej wody z kotłowni budynku,

· Remont instalacji wod – kan,

· Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

Branża elektryczna:

· Remont instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielni),

· Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego nad wejściami do szkoły.

c) Przedszkole przy ul. Polnej

Branża ogólnobudowlana:

· Remont pomieszczeń sal dydaktycznych, korytarza, szatni: naprawa tynków, gładzenie i malowanie ścian, wymiana okładzin podłogowych i drzwi wewnętrznych,

· Wykonanie elewacji,

· Remont piwnic,

· Zagospodarowanie terenu wokół budynku – urządzenie zieleni, wykonanie chodników, wykonanie nowego ogrodzenia obiektu,

Branża sanitarna:

· Remont łazienek wraz z doprowadzeniem ciepłej wody z kotłowni.

Branża elektryczna:

· Budowa monitoringu zewnętrznego nad wejściami do szkoły,

· Przebudowa oświetlenia zewnętrznego wraz z doświetleniem wejść do obiektu

· Remont instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielni)

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...