progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-18

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie III etap: ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00

PROCEEDINGS NO Z52/48563

Purchasing mode: Podstawowy z możliwością negocjacji

Signature of the case: B.271.7.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Radziejowie- ulicy Słonecznej od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz od 0+330,00 do 0+412,00”, a w szczególności:

• rozbiórkę istniejących elementów drogowych i frezowanie nawierzchni bitumicznej,

• korektę geometrii jezdni,

• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

· przebudowę nawierzchni istniejącego placu manewrowego,

• przebudowę zjazdów i chodników,

• remont oraz przebudowę skarp,

• wykonanie krawężników i obrzeży,

• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego,

• regulację urządzeń infrastruktury podziemnej,

• wykonanie odwodnienia.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...