progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-11

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo- rowerowej w Radziejowie”

PROCEEDINGS NO Z51/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.6.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 266 – stanowiącą ulice Szybką w miejscowości Radziejów o ścieżkę pieszo-rowerową, a w szczególności:

- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,

- wykonanie dojść do przyległych nieruchomości,

- przebudowa zjazdów,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i zrzutem wód opadowych i roztopowych do rowu drogowego,

- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego,

- wykonanie kanału technologicznego.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...