progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-10

Gmina Miasto Radziejów

Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Tax ID [tax identification number]: 889140316

Contact person:

Karolina Kaniewska

Tel.:

e-mail: zp@umradziejow.pl

„Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów- ul. Bema”

PROCEEDINGS NO Z44/48563

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: B.271.4.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę urządzeń podczyszczających wody deszczowe i roztopowe, a w szczególności:

a) Budowę urządzenia oczyszczającego składającego się z:

- osadnika wirowego;

- separatora lamelowego.

Urządzenie oczyszczające musi spełniać następujące parametry:

- przepływ nominalny, przy sprawności 80 % - 35 dm3/s

- przepustowość hydrauliczna maksymalna - 400 dm3/s

- średnica osadnika - 1 500 mm

- średnica separatora - 1 500 mm

- pojemność części osadowej - 4 390 dm3

- pojemność magazynowa oleju - 1 300 dm3.

b) przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;

c) montaż studni kanalizacyjnych DN1200mm oraz studni deszczowych;

d) po zakończeniu robót budowlanych nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...